Online Fysio Oefeningen

Huiswerkoefeningen online via Afspraken APP van FysioHeuveleind

Je afspraak staat nu ook in jouw eigen online agenda!

De AfsprakenApp van FysioHeuveleind is al enkele jaren bekend en wordt goed gewaardeerd. Vanaf februari 2017 wordt de functionaliteit uitgebreid met online huiswerkoefeningen. Deze nieuwe functie stimuleert de therapietrouw doordat je herinneringen kunt instellen in je eigen App. De afspraken in de praktijk worden nu ook gesynchroniseerd met je eigen agenda op je telefoon of computer thuis, een SMS herinnering is nu niet meer nodig. Alle oefeningen worden ondersteund met een duidelijke uitleg en bijbehorend beeldmateriaal. Zo blijven we werken aan verbeteringen om met FysioHeuveleind weer sneller en pijnvrij te kunnen bewegen.

Succes met je huiswerk……en klik voor het automatisch instellen van jouw online agenda (alleen via Laptop of PC in te stellen) op https://www.afsprakenapp.nl/onlineagenda/

Anne-Marie Veldkamp

FysioHeuveleind …..wel zo makkelijk!

 

Toegankelijk FysioHeuveleind

Een verwijzing is niet nodig!

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening:FysioHeuveleind direct toegankelijk

We plannen we gelijk met de screening een intake en onderzoek in. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Er zijn vier mogelijkheden:

  1. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing.
  2. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, bekkentherapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie etc).
  3. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u).
  4. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.)

 

Controleer uw polisvoorwaarden:

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, kan een zorgverzekeraar in haar polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. FysioHeuveleind staat in dat kwaliteitsregister.

FysioHeuveleind,….wel zo makkelijk!

Anne-Marie Veldkamp, MSc

Fysio Online Inschrijven

Online je afspraken plannen!

“Maak een afspraak”!  Eerst even online inschrijven, makkelijk en snel. Tijdens deze registratie wordt u ook gevraagd om aan te geven op welke dagen en tijdstippen u beschikbaar bent. Wij doen dan dezelfde dag een voorstel. Vanaf dat moment kunt u 24/7 uw afspraken met een muis-klik herplannen. Je krijgt dan standaard een afspraak herinnering.

Makkelijk inloggen in de agenda van FysioHeuveleind. Wij vragen standaard om je mobiele telefoonnummer en een e-mail adres. Zo kunnen wij je uitnodigen voor het downloaden van FysioHeuveleind afspraken App. Dan heb je alle praktijkinformatie bij de hand op je mobiel en krijg je altijd even een afspraak herinnering. Als je uitbehandeld bent, sturen we per mail enkele vragen over de ervaring met FysioHeuveleind en de behandelend therapeut, dit is op verzoek van je verzekeraar en geeft ons de mogelijkheid om continue te blijven verbeteren. Natuurlijk is deze communicatie beveiligd en krijgt u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Online inschrijven bespaart tijd die we kunnen gebruiken voor je behandeling en heeft dus onze voorkeur! Natuurlijk mag je ons altijd bellen en kun je er ook voor kiezen om een contact formulier in te vullen.

FysioHeuveleind…..wel zo makkelijk!

Anne-Marie Veldkamp MSc

Uw Master Manueel Therapeut

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest