Voortaan rechtsreeks naar uw Fysio!

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut, het mag natuurlijk wel. Zo kunt u direct werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren.

De screening:FysioHeuveleind direct toegankelijk

De fysiotherapeut voert eerst een screening uit. Uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Controleer uw polisvoorwaarden:

Er zijn aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. Vanuit de beroepsorganisatie (KNGF)wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Wij staan in kwaliteitsregister.

FysioHeuveleind,….wel zo makkelijk!

Anne-Marie Veldkamp, MSc