Aangezichtsverlamming Facial Parese

Mime therapie heeft een bewezen positief effect bij vroegtijdige behandeling!

Er valt altijd iets te bereiken !

Deze resultaten zijn van belang omdat in de wetenschappelijke literatuur geen andere effectieve behandelingen kent (*). Het verzamelde bewijsmateriaal laat substantiële effecten zien voor zowel het functieherstel, de beperkingen en heel belangrijk de participatie van de patiënt. De voordelen van Mime-therapie zijn ook dat het herstel tot een periode van 1 jaar kan voortduren en dan ook blijvend is!

(*) Bron: Universitair Medisch Centrum Nijmegen & Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht . Gepubliceerd in Elsevier gezondheidszorg (RBI) 2003

Mime Therapie

Voor wie is deze behandeling bedoelt?

Mimetherapie is voor patiënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming (facialis parese). Dit uit zich door een scheef/afgezakt gezicht, minder of geen bewegingsmogelijkheid van de gelaatspieren en eventueel ongewenste meebewegingen van mond of oog. Een aangezichtsverlamming beïnvloedt niet alleen de mimiek, maar ook functies als eten, drinken en praten.  Wat is het doel van deze behandeling? Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht. Anders gezegd: we willen bereiken dat de linkerkant en de rechterkant van uw gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en te voelen.  Door de mime therapie leert u ook om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan. We kunnen starten als de zenuwfunctie gedeeltelijk is teruggekeerd en u de spieren weer iets kunt bewegen.

Wat mag u verwachten?

 Uitgebreid onderzoek naar uw klachten en bewegingsmogelijkheden van het gezicht

 Kunt zelfstandig een gezichtsmassage uitvoeren

 Krijgt ademhalings- en ontspanningsoefeningen

 Oefeningen voor oog- en lipsluiting, letter- en woordoefeningen

 Instructies om het meebewegen van het gelaat te onderdrukken

 U krijgt uitleg over uw expressie mogelijkheden en tips voor het eten en drinken.

 Meestal zijn er 8 tot 10 behandelingen nodig en beginnen we vertrouwd bij u thuis

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest