Kaak klachten worden te weinig herkend

Het is mogelijk dat juist oorpijn, hoofdpijn of nekpijn een relatie hebben tot het kauwgewricht. Klanten kunnen zich dit vaak niet voorstellen. Tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek kijken we hier ook nadrukkelijk naar. Juist deze complexere vraagstukken behoren tot de specialisaties van FysioHeuveleind. Samen gaan we zoeken naar de echte oorzaak van je klachten, vaak is dat een verkeerde gewoonte die je kunt afleren.

Met kaak fysiotherapie wordt je in de meeste gevallen weer klachten vrij.


Crafta of Orofaciaal therapie

Kaakpijn therapie, Crafta of Orofaciaal therapie , wordt toegepast bij FysioHeuveleind en behoort tot onze hoofdspecialisatie richting. Sinds 2010 richt FysioHeuveleind zich op deze “Hoofdzaken zonder Kopzorgen”. Hoofdpijn klachten kunnen ook worden veroorzaakt door kaakklachten (CMD klachten), vaak zonder dat je het weet. Denk maar eens aan een kauwgewoonte zoals nagelbijten die je dan beter kunt afleren.

Wat kan de Kaakfysiotherapeut voor u doen?

Anne-Marie Veldkamp neemt een anamnese af door de klachten te bespreken waarna een onderzoek volgt om tot de beste behandeling te komen. Zij kan u begeleiden bij de gekozen aanpak of kan u doorverwijzen naar deskundigen waarmee wordt samengewerkt, hierbij valt te denken aan de tandarts of kaakchirurg.

Hoofdpijn, Migraine, kaak en nekklachten staan vaak met elkaar in verband.
Anne-Marie, is hierin gespecialiseerd als Master Manueel Therapeut, (SOMT en Avans+).

Zij is ook opgeleid bij het Crafta instituut en bij Dean Watson uit Australië en richt zich sinds 2010 op hoofd,kaak, nek en schouder/arm klachten.

De meest voorkomende klachten bij kaakproblemen zijn:

  • Pijn of vermoeide kauwspieren.
  • Het niet goed kunnen openen van de mond.
  • Pijn rond het kaakgewricht, net voor het oor.
  • Knapperend kaakgewricht of slijtage kaakgewrichten.
  • Overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen

FysioHeuveleind;”Hoofdzaken zonder Kopzorgen”

U heeft bij FysioHeuveleind geen verwijzing nodig van uw arts, dit kan echter wel zinvol zijn als uw tandarts of kaakchirurg u heeft verwezen zodat de klacht in de overdracht specifieker kan worden benoemt. Daarnaast wordt een verwijzer altijd geïnformeerd over het behaalde resultaat van de toegepaste kaaktherapie. FysioHeuveleind is actief lid van de Vereniging Medische Tandheelkundige Interactie (VMTI). OP 7 oktober 2016 bezoeken wij weer het lustrum congres met voor ons het toepasselijke thema, Focus.

 

FysioHeuveleind….wel zo makkelijk!

Anne-Marie Veldkamp MSc