Privacy Policy FysioHeuveleind

Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers staat bij FysioHeuveleind hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

 • FysioHeuveleind vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • FysioHeuveleind gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website.
 • Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer;
  • een wettelijk voorschrift dat vereist
  • en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen FysioHeuveleind en de persoon in kwestie
  • en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures
  • en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 • FysioHeuveleind houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

 • FysioHeuveleind legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw opdrachtgeverschap, en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van FysioHeuveleind.
 • Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via Info@FysioHeuveleind.nl Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Gegevensverwerking van websitebezoekers

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houdt FysioHeuveleind algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest